Kurkowe Bractwo Strzeleckie

im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim

Historia

Krótka historia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Książu

Historia bractw strzeleckich w Wielkopolsce sięga początków XV wieku. Najstarsza wzmianka źródłowa pochodzi z 1417 roku i dotyczy poznańskich "łuczników", którzy przez wieki wraz ze zmianą podstawowego uzbrojenia stali się "strzelcami". Były to stowarzyszenia, początkowo o charakterze cechów, które skupiały mieszczan - kupców i rzemieślników i przygotowywały ich do ewentualnej obrony miasta przed najeźdźcą. Z czasem zyskiwały przywileje miejskie i królewskie i stały się organizacjami elitarnymi, nie tylko przez wzgląd na zamożność członków, ale też przez wartości patriotyczne i obronne, jakie kultywowały. Drugim podstawowym celem strzelców była działalność rekreacyjno-wychowawcza otwarta dla lokalnej społeczności.

Czytaj więcej

Co u nas się dzieje

Imprezy dla dzieci Poznań
Zajęcia i warsztaty dla dzieci Poznań
Animacje dla dzieci Poznań

Misją Stowarzyszenia jest kontynuacja i upowszechnianie tradycji bractw strzeleckich oraz działalność na rzecz lokalnej społeczności w zakresie kultywowania historii Ksiąskiej Ziemi.

Skontaktuj się z nami

Znajdziesz nas W poznaniu

Lokalizacja

Kurkowe Bractwo Strzeleckie
ul Zakrzewska 15
63-130 Książ Wielkopolski

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Roman Pelczyk Telefon: 602 174 208
E-mail: kbs_ksiaz_wlkp@onet.eu